2015 OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ - HANGİ OKULLARIN GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ HANGİ DERSLER EKLENDİ

ORTAOKUL VE LİSELERDE DERS SAATLERİ DEĞİŞİYOR...
bu yazı www.songuncel.blogspot.com'a aittir
Eğitim sistemindeki değişiklikler her geçen yeni bir madde görüş veya uygulama ile yenilenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 19. Milli Eğitim Şura komisyonunda çıkan kararlar belli oldu. 

19. Milli Eğitim şura'sında yapılan ve tartışılan konulardan sonuç olarak bir çok yenilik çıktı. Bazı değişiklikler öğrencileri sevindirecekken bazıları ise üzeceğe benziyor. 19. Milli Eğitim toplantısında alınan kararlarda ortaokul ve lise öğrencilerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması ve yeni derslerin eklenmesi kararı çıktı. Tüm okullarda uygulanan haftalık ders saati çizelgesi yerine okuldan okula değişen esnek çizelge modeli benimsenecek.

Yapılan toplantıda liseler için ise bazı derslerin isimleri değiştirilirken bazı derslerde birleştirildi. Buna rağmen ortaokullarda ve liselerde ders saatleri azaltıldı ve teneffüs saatleri uzatıldı. Ortaokullar için haftalık ders saatlerinin 35 saatten 30 saate düşürülmesi ve seçmeli derslerin saatlerinin 29 saatten 25 saate düşürülmesinin yanı sıra okula giriş çıkış saatlerinde de değişiklikler olacaktır. 

Yeni eğitim sistemi ile ilgili alınan kararların ayrıntılarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ortaokul ve Liselerde Ders Saatlerinde Yapılan Değişiklikler Neler?

İlkokullarda Yapılan Değişiklikler...
bu yazı www.songuncel.blogspot.com'a aittir
- Görsel sanatlar ve müzik derslerinin haftada en az ikişer ders saati olması,
- İlkokul 1,2 ve 3. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, 
- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlarında çoğulcu anlayış ilkesine yer verilmesi, 
- Trafik güvenliği ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinin, haftalık ders çizelgesinden kaldırılması, 
- Trafik güvenliği dersinin içeriğinin hayat bilgisi dersi içinde, yurttaşlık ve demokrasi dersinin içeriğinin de sosyal bilgiler dersinde verilmesi, 
- Müfredat programların 1,2, 3 ve 4. sınıflarda sadeleştirilmesi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersinin 4. sınıftan itibaren programa eşit bir şekilde yansıtılması, 
- Fen bilimleri dersinin adının Fen Bilgisi olarak değiştirilmesi önerileri kabul edildi.

Ortaokullarda Yapılan Değişiklikler...

19. Milli Eğitim toplantısında Ortaokulların haftalık ders saatlerinin 30 yada 35 saat olarak bir karara varılamaması üzerine komisyon başkanı Öğrenci ve velilerden görüş alarak kararı netleştirdi.

Öğrenci ve velilerin, haftalık ders saatlerinin 30 saat olması yönünde görüş bildirmesi üzerine, öneri, "Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması" şeklinde oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 

Zorunlu ders saatinin 25, seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik derslerinden biri seçilerek haftada 2 saati olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy birliğiyle kabul edildi.

Liselerde Yapılan Değişiklikler...

Seçmeli derslerde yoğunlaştırılmış program uygulanacak. Bu kapsamda haftada ikişer saat seçilebilen Kuranı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinden birinin haftada 6 saate çıkarılması var. 
2 saat anlatılan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kalkacak, bu derslerin içerikleri Sosyal Bilgiler dersinde verilecek. 
Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi haftalık ders çizelgesinden kaldırılacak, rehberlik hizmetleriyle ilgili çalışmalar serbest etkinlikler kapsamında ele alınacak.

Haftalık ders saati çizelgesini sadeleştirecek. Bazı dersler birleştirilerek öğretilecek. Örneğin, “Dil ve Anlatım” dersi ile “Türk Edebiyatı” dersi ayrı dersler olarak değil “Türk Dili ve Edebiyatı” adı altında verilecek. Yine haftalık ders sayısını azaltmak amacıyla, tüm derslerin yıllık olarak verilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Buna göre bazı dersler dönemlik olarak uygulanacak, bazı dersler ise bir dönemden çok daha kısa sürede yoğunlaştırılmış program olarak verilmesi sağlanacak.
bu yazı www.songuncel.blogspot.com'a aittir

Müzakereler, neticesinde oy birliğine varılan maddeler, genel kurula sunulmak üzere hazırlanan rapora ekleniyor. Çalışma grupları, yarın ve cuma günü çalışmalarını sürdürecek. Gruplarda, hazırlanan raporlar, 6 Aralık Cumartesi günü genel kurulda oylanacak ve kabul edilen öneriler tavsiye kararlarına dönüşecek. Bu tavsiye kararları, bakanın onayı sonrası tebliğler dergisinde yayınlanacak. Şura genel sekreterliği tavsiye niteliğindeki kararları bakanlığın ilgili birimlerine gönderecek.


eğitimde yapılan değişiklikler, liselerin neleri değişti, hangi liselerde değişiklik oldu, ortaokul ve lise giriş çıkış saatleri değişti mi, okul saatleri değişiyor mu, liselerde ders saatleri değişti mi, ortaokullarda ders saatleri değişecek mi, ilkokullarda yapılan değişiklikler, hangi okullarda tenefüs saatleri uzatılıyor, ders saatleri kısalıyormu, ortaokul ve liselerde dersler azaltılıyor mu, 2015 yılı eğitim değişikliği, 2015 yılında liselerde yapılan ders saati değişikliği, liselere yeni eklenecek dersler neler, ortaokullara yeni eklenecek dersler,

Etiketler: , , , , , .

Yorum Yaz